Möt vårt team


Amy Pettersson

Chef för affärsutveckling

Amy ansvarar för att leda företagets försäljningsinitiativ och direkt kommunikation med salongägare, företagare och team.

Innan han kom till kunnig socker var Amy en kvalificerad terapeut i skönhetsindustrin i 23 år. Under den tiden körde hon framgångsrikt en 13-personal i Australien innan hon flyttade till Stockholm, Sverige. Med tanke på Amys djupgående kunskap och erfarenhet som salongägare kan hon bättre hjälpa företagare att sätta uppnåbara mål och mål.