Integritetspolicy

Senast uppdaterad 17 januari 2023

Detta sekretessmeddelande för Savvy Sugaring AB (' företag ', ' vi ', ' oss ' eller ' vår '), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela (' bearbeta ') din information när du använder våra tjänster (" Tjänster "), till exempel när du:

 • Besök vår webbplats på https://savvysugaring.se , eller någon av vår webbplats som länkar till detta integritetsmeddelande
 • Engagera oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang

Frågor eller funderingar?

Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på hello@savvysugaring.se.

SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER

Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vårt sekretessmeddelande, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter.

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med Savvy Sugaring AB och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Klicka här för att komma åt din information.

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi någon information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi dina uppgifter? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter.

Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda din personliga information. Däremot kan ingen elektronisk överföring över internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt , stjäla eller ändra din information.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information.

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vill du veta mer om vad Savvy Sugaring AB gör med all information vi samlar in?

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNOLOGI?

6. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

7. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

9. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

10. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

11. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

12. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

13. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på Tjänsterna, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och Tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personlig information som tillhandahålls av dig.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

 • namn
 • telefonnummer
 • mejladresser
 • postadresser
 • faktureringsadresser

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

Betalningsdata. Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsinformation lagras av Klarna Bank AB. Du kan hitta länk(ar) till deras integritetsmeddelande här: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/ .

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kort sagt: Viss information – såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsares och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster. Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål. Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker. Informationen vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du kommer åt eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer , sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).
 • Platsdata. Vi samlar in platsdata såsom information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt Tjänsterna. Till exempel kan vi använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Men om du väljer att välja bort det kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägerier och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att underlätta kontoskapande och autentisering och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan komma att behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto, samt hålla ditt konto i fungerande skick.
 • Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan komma att behandla din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • Att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare. Vi kan komma att behandla din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan komma att behandla din information för att skicka dig information om våra produkter och tjänster, ändringar av våra villkor och policyer och annan liknande information.
 • För att utföra och hantera dina beställningar. Vi kan komma att behandla din information för att fullgöra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs genom tjänsterna.
 • För att möjliggöra kommunikation från användare till användare. Vi kan komma att behandla din information om du väljer att använda något av våra erbjudanden som tillåter kommunikation med en annan användare.
 • För att begära feedback. Vi kan komma att behandla din information när det är nödvändigt för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 • För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig. Vi kan komma att behandla de personuppgifter du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden. För mer information, se " VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER? ' Nedan).
 • För att leverera riktad reklam till dig. Vi kan komma att behandla din information för att utveckla och visa personligt anpassat innehåll och reklam som är skräddarsydd för dina intressen, plats och mer.
 • För att identifiera användningstrender. Vi kan komma att behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.
 • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt juridiskt skäl (dvs. laglig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra legitima affärsintressen. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss tillåtelse (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Utförande av ett kontrakt. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, inklusive tillhandahållande av våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Berättigade intressen. Vi kan komma att behandla din information när vi anser att det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att:
 • Skicka användarna information om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster
 • Utveckla och visa personligt anpassat och relevant reklaminnehåll för våra användare
 • Analysera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användare
 • Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen
 • Lagliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
 • Vitala intressen. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Kort sagt: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter (' tredje parter ') som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och kräver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Vi har avtal på plats med våra tredje parter, som är utformade för att skydda din personliga information. Det betyder att de inte kan göra något med dina personuppgifter om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela din personliga information med någon annan organisation än oss. De förbinder sig också att skydda de uppgifter de har för vår räkning och att behålla den under den period vi anger. De tredje parter vi kan dela personlig information med är följande:

 • Reklam, direktmarknadsföring och generering av leads

Google AdSense

 • Faktura och fakturering

Klarna, Apple Pay, Google Wallet och PayPal

 • Webb- och mobilanalys

Google Analytics och Google Ads

 • Webbplatshotell

Shopify och ThinkificVi kan också behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Affiliates. Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar detta sekretessmeddelande. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNOLOGI?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information. Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookiepolicy .

6. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

Kort sagt: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget. Servrar (Shopify & Thinkific) finns i Kanada. Om du använder våra tjänster utanför Kanada, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se ' NÄR OCH MED VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION? ' ovan), i Kanada och andra länder. Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (Storbritannien) behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskyddslagar eller liknande lagar som är lika omfattande som i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler: Vi har implementerat åtgärder för att skydda din personliga information, inklusive genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföringar av personlig information mellan våra koncernbolag och mellan oss och våra tredjepartsleverantörer. Dessa klausuler kräver att alla mottagare skyddar all personlig information som de behandlar som kommer från EES eller Storbritannien i enlighet med europeiska dataskyddslagar och förordningar. Våra standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med vår tredje part tjänsteleverantörer och partners och ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.

7. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag. Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användarna har ett konto hos oss. När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information , eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

8. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

9. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in data från eller marknadsför för barn under 18 år. Vi ber inte medvetet om data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig anhörig använder tjänsterna. Om vi ​​får reda på att personlig information från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att avaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådan data från våra register. Om du får kännedom om några uppgifter vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på hello@savvysugaring.se.

10. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (UK), har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto på när som helst. I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet 'HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? ' nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter har du också rätt att klaga på dina lokala uppgifter skyddstillsynsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm . Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Återkalla ditt samtycke: Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet 'HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? ' nedan. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka och inte heller kommer det att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Välja bort marknadsförings- och reklamkommunikation: Du kan när som helst avbryta prenumerationen på vår marknadsförings- och reklamkommunikation genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar, svara "STOPPA" eller "AVSLUTA" på de SMS-meddelanden som vi skickar, eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet ' HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? ' Nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

 • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.
 • Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra juridiska villkor och/eller följa tillämpliga lagkrav.

Cookies och liknande tekniker:

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster besök http://www.aboutads.info/choices/ . Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på hello@savvysugaring.se.

11. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ('DNT') funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

12. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information. California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats till tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos Services , har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på Tjänsterna. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på Tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).

13. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar. Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på hello@savvysugaring.se eller per post till: Savvy Sugaring AB, Rissgårdsvägen 6, Falun, 791 77, Sverige.

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka en begäran till hello@savvysugaring.se.