Villkor

Senast uppdaterad 20 oktober 2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. ÖVERENSKOMMELSE TILL VILLKOR

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

4. ANVÄNDARREGISTRERING

5. PRODUKTER

6. KÖP OCH BETALNING

7. RETUR/ÅTERBETALNINGSPOLICY

8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

9. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

10. BIDRAGSLICENS

11. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

12. INLÄGGNINGAR

13. TREDJEPARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL

14. ANNONSÖRER

15. HANTERING AV WEBBPLATSEN

16. SEKRETESSPOLICY

17. TID OCH UPPSÄGNING

18. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

19. GÄLLANDE LAG

20. TVISTLÖSNING

21. RÄTTELSER

22. DISCLAIMER

23. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

24. ERSÄTTNING

25. ANVÄNDARDATA

26. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

27. KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE

28. ÖVRIGT

29. KONTAKTA OSS

1. ÖVERENSKOMMELSE TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Savvy Sugaring AB (" företag ", " vi ", " oss " eller " vår "), angående din tillgång till och användning av webbplatserna https://savvysugaring.se och https://savvysugaring.com samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade till, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (tillsammans, platsen").

Vi är registrerade i Sverige och har vårt säte på Öregrundsgatan 15, Stockholm115 59. Vårt momsnummer är SE559079494601. Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras. Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Branschregler:
Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar får du inte använd den här webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Fel och utelämnanden:
Savvy Sugaring AB ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden, eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information. All information på savvysugaring.se ("Webbplatsen") tillhandahålls "i befintligt skick", utan garanti för fullständighet, riktighet, aktualitet eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information, och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda . Under inga omständigheter kommer Savvy Sugaring AB, dess relaterade partnerskap eller företag, eller deras partners, agenter eller anställda till dem att vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattas eller åtgärder som vidtas med stöd av informationen på denna webbplats eller för några därav följande, speciella eller liknande skador, även om de informeras om möjligheten till sådana skador

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser,
funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (samlat "innehållet") och varumärkena, tjänstemärkena och logotyperna som finns däri ("märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller licensierade till oss, och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Förutsatt att du
är berättigade att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att:

(1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig;

(2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov;

(3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor;

(4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt;

(5) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke mänskliga sätt, vare sig genom en bot, skript eller på annat sätt;

(6) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och

(7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning. Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra alla aktuella eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

4. ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

5. PRODUKTER

Vi gör allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för produkterna som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna kommer att vara korrekta, kompletta, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och din elektroniska display kanske inte exakt återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i Produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet och vi kan inte garantera att varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av vilken anledning som helst. Priserna för alla produkter kan ändras.

6. KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningssätt:

- Visum

- Mastercard

- American Express

- PayPal

– Klarna

- Faktura

Priser och frakt.
Aktuella priser för produkter finns på webbplatsen och uppdateras i realtid. Priserna anges som standard i SEK på https://savvysugaring.se och moms tillkommer i kassan, om inte annan valuta väljs. Standardvalutan på https://savvysugaring.com är EUR. Oavsett vilken valuta som visas på sidan kommer valutan i kassan att vara SEK. Vi reserverar oss för eventuella publiceringsfel.

Eventuell fraktkostnad och vilka fraktalternativ som finns i kassan. Dessa varierar beroende på vilka produkter beställningen består av.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset på köpen som vi bedömer kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska göras i svenska kronor. Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du ger oss rätt att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning. Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar
som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

7. RETUR/ÅTERBETALNINGSPOLICY

Tack för ditt köp. Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp. Men om du av någon anledning inte är helt nöjd med ditt köp kan du returnera det till oss för full återbetalning eller butikskredit. Se nedan för mer information om vår returpolicy.

RETURER

Alla returer måste poststämplas inom fjorton (14) dagar från köpdatumet. Alla returnerade varor måste vara i nya och oanvända skick, med alla originaletiketter och etiketter bifogade.

RETURPROCESS

För att returnera en vara, vänligen maila kundtjänst på hello@savvysugaring.se för att få ett Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer. Efter att ha mottagit ett RMA-nummer, placera varan säkert i originalförpackningen och skicka din retur till följande adress:

Jobbex Service AB
Att: Savvy Sugaring (RETURNER)
Formgatan 4
641 39 Katrineholm
Sverige

RMA #,

Observera att du ansvarar för alla returfraktkostnader. Vi rekommenderar starkt att du använder en spårbar metod för att skicka din retur.

ÅTERBETALNINGAR

Efter att ha mottagit din retur och kontrollerat skicket på din vara kommer vi att behandla din retur. Vänta minst fjorton (14) dagar från mottagandet av din vara för att behandla din retur. Det kan ta 1-2 faktureringscykler innan återbetalningar visas på ditt kreditkortsutdrag, beroende på ditt kreditkortsföretag. Vi kommer att meddela dig via e-post när din retur har behandlats.

UNDANTAG

För defekta eller skadade produkter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan för att ordna en återbetalning eller byte.

Vänligen notera

En avgift på 15 % kommer att debiteras för alla returer.

Ångerrätt och returrätt: Produktordrar återbetalas endast efter godkänd besiktning. Alla returer måste anlända oskadade och i samma skick som de skickades. Savvy Sugaring förbehåller sig rätten att sänka priset eller vägra återbetalning av saknade eller skadade produkter.

Köpa en kurs/utbildning: En kurs anses bokad när vi får en beställning på vald utbildning via vår sida. När de har köpts kan kandidater ange sina föredragna utbildningsdatum. Det specifika utbildningsdatumet kommer att väljas och bekräftas av oss i samordning med dig och din lärares schema. Certifieringsprogram som erbjuds oss använder kombinerade online- och personliga utbildningsstrategier. Eftersom onlinedelen av utbildningen är omedelbart tillgänglig vid ett kursköp, är återbetalningar för dessa produkter inte tillgängliga. Bekräftelse på betalning krävs innan utbildningen påbörjas.

Beställningar som ej hämtas ut från bud: Om du inte hämtar din beställning, och produkterna returneras till oss, kommer ett belopp på 300 SEK och kostnad för returfrakt, att debiteras dig för att täcka de relaterade utgifterna.

Annullerade beställningar och tillhörande fraktkostnader: Om en beställning bearbetas och skickas kommer fraktkostnaden att betraktas som ej återbetalningsbar. För sena avbokningar som leder till leverans kan det tillkomma en tilläggsavgift på 195 SEK + moms.

Massorder/beställningar från återförsäljare: Vi förbehåller oss rätten att stoppa och kreditera/återbetala massorder eller beställningar från återförsäljare.

8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss. Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 • Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
 • Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
 • Nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 • Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Använd våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
 • Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
 • Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 • Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
 • Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
 • Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 • Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom när det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
 • Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
 • Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förevändningar.
 • Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 • Sälj eller på annat sätt överför din profil.

9. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

 • Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.
 • Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen och dessa avser. Villkor.
 • Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
 • Dina bidrag är inte obscena, oförskämda, smutsiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
 • Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
 • Dina bidrag inkluderar inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

10. BIDRAGSLICENS

Du och webbplatsen samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i sekretesspolicyn och dina val (inklusive inställningar). Genom att skicka in förslag eller annan feedback angående webbplatsen samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för alla ändamål utan ersättning till dig. Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

11. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig de är positiva eller negativa. Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som är relaterat till recension.

12. INLÄGGNINGAR

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information angående webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena ("bidrag") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

13. TREDJEPARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller så kan du skickas via webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena) länkar till andra webbplatser ("tredjepartswebbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video , information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för några tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller något tredje parts innehåll som publiceras på , tillgängligt via eller installerat från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns på tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Införande av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera tredje parts innehåll, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskadliga från eventuella förluster som du lider eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

14. ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Vidare, som annonsör, garanterar och intygar du att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

15. HANTERING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

16. SEKRETESSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy . Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatsens erbjudanden samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena finns i Sverige. Om du får tillgång till webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från gällande lagar i Sverige, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Sverige, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Sverige.

17. TID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSPLATSEN ERBJUDANDEN (INKLUSIVE ETT ANNONS), AV NÅGON ANLEDNING ELLER AV INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRESKRIVNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSENS OCH MARKNADSPLATSENS ERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅR ENDA GODKÄNNANDE. Om vi ​​stänger av ditt konto av någon anledning är förbjudna att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av tredje part. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

18. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsplatserbjudandena utan förvarning. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Vi kan inte garantera att webbplatsen och marknadsplatserbjudandena kommer att vara tillgängliga när som helst. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under någon driftstopp eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

19. GÄLLANDE LAG

Dessa villkor styrs av och tolkas enligt svensk lag, och användningen av FN:s avtalskonvention för internationella försäljningar av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU och du är konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land för att bosätta dig. Savvy Sugaring AB och du är båda överens om att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för Stockholms domstolar, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i Sverige eller i EU-landet där du bor.

20. TVISTLÖSNING

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje "Tvist" och tillsammans "Tvisterna") som antingen du eller oss (individuellt, en "Part" och kollektivt, "Parterna"), samtycker parterna till att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande medling

Varje tvist som uppstår från förhållandet mellan parterna i detta kontrakt ska avgöras av en skiljedomare som kommer att väljas i enlighet med skiljeförfarandet och interna regler för Europeiska skiljedomstolen som är en del av European Centre of Arbitration som har sitt säte i Strasbourg, och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljeförfarande lämnas in, och av vilka antagandet av denna klausul utgör godkännande. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara engelska. Tillämpliga materiella regler ska vara svensk lag.

Restriktioner

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det inte finns någon rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser rörande informella förhandlingar som är bindande skiljedom: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som är listade för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

21. RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudandena, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

22. DISCLAIMER

Affiliates ansvarsfriskrivning

Webbplatsen kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser, och vi får en affiliate-provision för alla köp som du gör på affiliates-webbplatsen med hjälp av sådana länkar. Våra affiliates inkluderar följande:

Allmän användning:

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, FRÅSÄGER VI SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÄNG. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM
RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS, OCH VI TAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR
FÖR EVENTUELLA (1) FEL, FEL ELLER ONEXAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT NATUR SOM RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) TILL NÅGON TILL NÅGON ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALLA PERSONLIGA INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV ÖVERFÖRING
TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM
KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) NÅGON
FEL ELLER UNDANTAG I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV
NÅGOT SLAG SOM UPPLÅS SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER
ANNAT GÖRS TILLGÄNGLIG VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, STÄMNAR, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN
TREDJE PART GENOM WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM FINNS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON PART OCH ÖVERVAKNING. AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

23. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJDSKADOR, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

24. ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

25. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera
webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi gör regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller så
relaterar till någon aktivitet som du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

26. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSENS. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

27. KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE

Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

28. ÖVRIGT

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Det ska vi inte vara

ansvarig eller ansvarig för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande skapat mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

29. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

Savvy Sugaring AB

Telefon: +46 70 713 76 77

hello@savvysugaring.se